ทั่วไป > ถามตอบปัญหาด้านส่งกำลัง

อยากได้สำเนาหนังสือ พธ.ทบ. ที่ 2703 / 06 ลง 6 ก.พ.06

(1/1)

s445245008:
หน่วยต้องทำการรับตรวจกิจการทั่วไป โดย จบ. คับ แต่ตอนนี้เอกสารยังขาด สำเนาหนังสือ  พธ.ทบ. ที่ 2703 / 06  ลง 6 ก.พ.06   เรื่อง การเบิกจ่ายเครื่องแบบทหารเป็นขนาด  ซึ่งลองค้นหาในอินเตอร์เน้ตแล้วไม่พบคับ ที่หน่วยเหนือก้อไม่มี เลยอยากรบกวนขอสำเนาหนังสือตัวนี้ด้วยคับ คิดว่ายังคงขาดอีกหลายหน่วย เพราะเป็นหนังสือตั้งแต่ ปี 06 ขอบคุณสำหรับช่องทางในการประสานคับ

อีผี:
ลองไปถามสถานที่ทำงานราชการดูนะคะ
ขอมูลที่น่าสนใจ สัตว์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version