ผู้เขียน หัวข้อ: คุณลักษณะ สป.เครื่องแต่งกาย เพื่อจะน้ำไปใช้ เสนองบประมาณ 64 สาย ศปก.ทบ.  (อ่าน 279 ครั้ง)

ผมต้องการทราบ คุณลักษณะ สป. เครื่องแต่งกาย เพื่อที่จะของบประมาณ สาย ศปก.ทบ. ของ ขกท. และราคากลาง ณ ปัจจุบัน