ทั่วไป > ถามตอบปัญหาด้านส่งกำลัง

ขอทราบอายุการใช้งาน ของ สป.สาย พธ.

(1/1)

BOYNCO:
กระผม ขอรบกวนข้อมูลการกำหนดอายุของ สป.สาย พธ. ทุกประเภท ( อจย. , อสอ. ประจำหน่วย และ ประจำอาคาร ) ไม่ทราบว่าจะดาวน์โหลดหรือค้นหาได้ที่ไหนบ้างครับ  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการดำเนินการขออนุมัติจำหน่าย สป. ต่อไป ครับ ขอบคุณมาก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version