ถามตอบปัญหาด้านส่งกำลัง

หัวข้อ

(1/1)

[1] ขอทราบหมายเลข สป. เครื่องสนามแบบใหม่

[2] อยากได้สำเนาหนังสือ พธ.ทบ. ที่ 2703 / 06 ลง 6 ก.พ.06

[3] การจำหน่าย และ ตัดยอด สป.เก่าและล้าสมัย ออกจากบัญชีคุมของหน่วย

[4] ระบบให้บริการข้อมูลสายงานพลาธิการ

[5] การวางใบเบิก ระบบสารสนเทศ ทบ. rta-dc.pakgon

[6] ขอทราบอายุการใช้งาน ของ สป.สาย พธ.

[7] ข้อมูล สถานภาพ สป.(เครื่องสนาม)

[8] สอบถามการจำหน่าย สป.ประจำหน่วยครับ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version