กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2]
11
ถามตอบปัญหาด้านส่งกำลัง / Re: การวางใบเบิก ระบบสารสนเทศ ทบ. rta-dc.pakgon
« กระทู้ล่าสุด โดย wiwat486 เมื่อ กรกฎาคม 06, 2016, 08:11:42 AM »
- ขอตอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานเดิมนะครับ  ระบบ online ข้อมูล สป.สาย พธ.ของ พธ.ทบ. มิได้เกี่ยวเนื่องกับระบบงานของ ทบ.ครับ แยกระบบงานกัน แต่ปัจจุบันยังดำเนินการควบคู่ไปทั้งสองระบบ  ดังนั้นเมื่อหน่วยดำเนินการวางใบเบิกผ่านระบบของ ทบ.(RTA-DC.PAKGON.COM) หน่วยต้องไปติดตามสถานะผ่านทางระบบงานของ ทบ.ครับ
- สำหรับเส้นทางการทำงานของระบบงานของ ทบ.ระยะเวลาในการดำเนินเรื่อง ถ้าไม่มีอะไรขัดข้อง เช่น ใบเบิกผิดพลาด ตรวจอัตราตามระบบเอกสารไม่ถูกต้อง สป.มีจ่าย การดำเนินเรื่องน่าจะไปได้ด้วยความรวดเร็วกว่าระบบเอกสารครับ ส่วนระยะเวลาไม่สามารถประมาณการได้ อย่างที่ว่าระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน จะรวดเร็ว ทราบผลการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วครับ
12
ถามตอบปัญหาด้านส่งกำลัง / การวางใบเบิก ระบบสารสนเทศ ทบ. rta-dc.pakgon
« กระทู้ล่าสุด โดย BOYNCO เมื่อ มิถุนายน 30, 2016, 03:03:47 PM »
ผมอยากจะรบกวนสอบถาม ข้อสงสัยดังนี้ ครับ
1. ขั้นตอนเกี่ยวกับการวางใบเบิก ระบบสารสนเทศ ทบ. rta-dc.pakgon เมื่อหน่วยส่งไปเบิก สป. ไปที่ บชร.1 เรียบร้อยแล้ว และ หน่วยได้ติดตามสถานะใบเบิก ขึ้นข้อความว่า 
    ใบเบิกถูกส่งต่อ หมายความว่า ใบเบิกของหน่วย ได้ ส่งต่อไปที่ พธ.ทบ. เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่
2. ขั้นตอนต่อไป พธ.ทบ. โดย กคสป.พธ.ทบ. จะดำเนินการตรวจสอบใบเบิก และ อนุมัติสั่งจ่าย สป. หรือ ยกเลิกใบเบิกของหน่วย ถูกต้องหรือไม่ครับ
3. ขั้นตอน ตามข้อ 1 และ 2 จะใช้ระยะเวลากี่วันในการตรวจสอบ และ หน่วยเข้าไปดูข้อมูล สถานภาพ สป. , ข้อมูลใบเบิกระบบ  Online ทางเวป ของ พธ.ทบ. จะมีการแจ้ง
    ด้วยหรือไม่ครับ  หรือว่าให้ไปติดตามดูจากระบบสารสนเทศ ทบ.  rta-dc.pakgon
    ผมขอสอบถามข้อสงสัยแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณมากครับ
13
ถามตอบปัญหาด้านส่งกำลัง / ขอทราบอายุการใช้งาน ของ สป.สาย พธ.
« กระทู้ล่าสุด โดย BOYNCO เมื่อ เมษายน 08, 2016, 02:57:48 PM »
กระผม ขอรบกวนข้อมูลการกำหนดอายุของ สป.สาย พธ. ทุกประเภท ( อจย. , อสอ. ประจำหน่วย และ ประจำอาคาร ) ไม่ทราบว่าจะดาวน์โหลดหรือค้นหาได้ที่ไหนบ้างครับ  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการดำเนินการขออนุมัติจำหน่าย สป. ต่อไป ครับ ขอบคุณมาก
14
ถามตอบปัญหาทั่วไป / การบันทึกบัญชีคุม ทบ400-068
« กระทู้ล่าสุด โดย pdmarmy เมื่อ เมษายน 04, 2016, 01:45:55 PM »
อยากได้ตัวอย่างการบันทึกบัญชีคุม ทบ.400-068 ค่ะ พอดีที่ฝ่ายพึ่งได้ทำครั้งแรกครั้งเลยไม่รู้ว่าบันทึกยังไง เป็นพวกเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สป.พลทหาร รบกวนด้วยนะคะ
15
ถามตอบปัญหาด้านส่งกำลัง / อยากได้สำเนาหนังสือ พธ.ทบ. ที่ 2703 / 06 ลง 6 ก.พ.06
« กระทู้ล่าสุด โดย s445245008 เมื่อ กุมภาพันธ์ 19, 2016, 11:18:32 AM »
หน่วยต้องทำการรับตรวจกิจการทั่วไป โดย จบ. คับ แต่ตอนนี้เอกสารยังขาด สำเนาหนังสือ  พธ.ทบ. ที่ 2703 / 06  ลง 6 ก.พ.06   เรื่อง การเบิกจ่ายเครื่องแบบทหารเป็นขนาด  ซึ่งลองค้นหาในอินเตอร์เน้ตแล้วไม่พบคับ ที่หน่วยเหนือก้อไม่มี เลยอยากรบกวนขอสำเนาหนังสือตัวนี้ด้วยคับ คิดว่ายังคงขาดอีกหลายหน่วย เพราะเป็นหนังสือตั้งแต่ ปี 06 ขอบคุณสำหรับช่องทางในการประสานคับ
16
ถามตอบปัญหาด้านส่งกำลัง / ข้อมูล สถานภาพ สป.(เครื่องสนาม)
« กระทู้ล่าสุด โดย BOYNCO เมื่อ ธันวาคม 24, 2015, 10:26:08 AM »
1. ผมมีปัญาข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานภาพ สป.(เครื่องสนาม) ในระบบ Online ของ พธ.ทบ. ซึ่งไม่ตรงกับยอด สป. ที่หน่วยคุมอยู่ ถ้าหน่วยต้องการที่จะปรับยอดสถานภาพ สป.ดังกล่าว ให้ตรงกับ บัตรบัญชีคุม (ทบ.400-005) หน่วย จะต้องทำอย่างไรบ้าง และจะต้องมีหลักฐานเอกสารอะไรบ้างในการขอปรับยอด สป. ให้ตรงกัน และจะต้องนำเรียน จก.พธ.ทบ.( ผ่าน กคสป.พธ.ทบ.) ถูกต้องหรือไม่ครับ ปกติขั้นตอนการส่งกำลังบำรุง หน่วยจะทำการเบิกรับ และ ส่งคืนซาก สป. เมื่อได้รับอนุมัติจำหน่าย ผ่าน บชร.1 เพราะมี สป.บางรายการ หน่วยทำการเบิกทดแทน แต่ บชร.1 แจ้งมาว่า พธ.ทบ. บอกว่าหน่วย มี สป.เกินอันตรา ให้หน่วยไปตรวจสอบ ยอด สป.กับ ระบบ Online พธ.ทบ. หรือว่า หน่วย จะต้องทำหนังสือ ไปขอปรับยอด สป. กับ ศคบ.บชร.1 และ พธ.ทบ. พร้อมกันทั้ง 2 หน่วย
2. ในกรณี ที่หน่วย ขออนุมัติจำหน่าย สป.(เครื่องสนาม) และทำการส่งซาก สป. คืนเรียบร้อยแล้ว และได้ทำการเบิก สป.ทดแทน ไปแล้ว แต่ บชร.1 แจ้งว่าไม่มี สป. เพราะเป็น สป.รุ่นเก่า ไม่มีคงคลังแล้ว ดังนี้
   2.1 กระติกน้ำ (แบบเก่า)
   2.2 ถุงกระติกน้ำ(  แบบเก่า )
   2.3 ถ้วยกระติกน้ำ ( แบบเก่า)
จากข้อ 2 ทำให้ สป.กระติกน้ำพลาสติก (แบบเก่า) + ถุงกระติกน้ำ (แบบเก่า) + ถ้วยกระติกน้ำ (แบบเก่า) ซึ่งจะต้องนำมาประกอบ เป็น 1ชุด เพื่อนำมาใช้ในการฝึกและการปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ของหน่วย ไม่เพียงพอ เพราะ ยอด สป. ทั้ง 3 อย่าง ไม่เท่ากัน แต่ในกรณีที่ จำหน่ายเฉพาะตัวกระติกน้ำ เมื่อหน่วยทำการเบิกทดแทน จะได้รับ กระติกน้ำ/52 (แบบใหม่) มาทดแทน  ก็จะไม่มีปัญหาอะไร เพราะระเบียบการจำหน่าย สิ่งอุปกรณ์ ปี 2557 ไม่มีการจำหน่าย สป.เก่าล้าสมัย นอกจากจำหน่ายซ่อมไม่คุ้มค่า   
   กระผม ขอความกรุณา ช่วยแนะนำแนวทางและการปฏิบัติ ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้กระผม ด้วยครับ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และคงมีอีกหลายหน่วยที่ กระผม เคยพูดคุย ก็มีปัญหาแบบเดียวกันครับ ....ขอบคุณมากครับ
17
ถามตอบปัญหาด้านส่งกำลัง / Re: สอบถามการจำหน่าย สป.ประจำหน่วยครับ
« กระทู้ล่าสุด โดย sm2 Todsapol เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2015, 04:04:13 PM »
ขอบคุณครับ :)
18
ถามตอบปัญหาด้านส่งกำลัง / Re: สอบถามการจำหน่าย สป.ประจำหน่วยครับ
« กระทู้ล่าสุด โดย nut เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2015, 03:12:48 PM »
เรื่องการจำหน่าย รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบครับ
19
ถามตอบปัญหาด้านส่งกำลัง / Re: สอบถามการจำหน่าย สป.ประจำหน่วยครับ
« กระทู้ล่าสุด โดย sm2 Todsapol เมื่อ พฤศจิกายน 15, 2015, 03:59:31 PM »
 :'(
20
ถามตอบปัญหาด้านส่งกำลัง / สอบถามการจำหน่าย สป.ประจำหน่วยครับ
« กระทู้ล่าสุด โดย sm2 Todsapol เมื่อ พฤศจิกายน 04, 2015, 05:30:28 PM »
สวัสดีครับ ผมมีสป.ประจำหน่วยดังนี้
       ๑.ผ้าหนาปูนอน
       ๒.ผ้าห่มขนสัตว์
       ๓.ผ้าสำลีห่มนอน
       ๔.ผ้าขาวปูนอน
       ๕.เสื้อกันหนาวแบบแจ๊กเก็ตฟิลด์
       ๖.ที่นอนสีกากีแกมเขียว หนา ๔ นิ้ว
สป.แต่ละอย่างของผม ได้รับมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ แล้ว ขอทราบการปฏิบัติครับผม
รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
หน้า: 1 [2]