แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - BOYNCO

หน้า: [1]
1
ผม มีเรื่องรบกวนสอบถาม เกี่ยวกับการจำหน่าย และ ตัดยอด สป.เก่าและล้าสมัย ออกจากบัญชีคุมของหน่วย ซึ่ง สป.บางอย่างหน่วยได้รับมาตั้งแต่ปี 24 - 28 และ พธ.ทบ. พอที่จะมีรูปถ่าย สป.เก่า ๆ เก็บไว้บ้างหรือไม่ครับ และทาง พธ.ทบ. มีแนวทางหรือนโยบาย การปรับยอด สป. อย่างไรหรือไม่ ที่จะไม่ขัดกับ ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจำหน่าย สป. พ.ศ.2557 นอกจากการส่งซ่อม ตรวจสภาพ และเห็นควรว่าซ่อมไม่คุ้มค่า ให้หน่วยดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายได้ หรือจะแนะนำแนวทางอื่นๆ ให้กระผมได้รับทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไปครับ เพื่อว่าจะได้นำไปสอนให้กับ กำลังพลรุ่นใหม่ ๆ ได้รับทราบ   ขอบคุณมากครับ 

2
ผม อยากจะทราบว่า ในหน้าเวปไซด์ใหม่ พธ.ทบ. ในส่วนของ ระบบให้บริการข้อมูลสายงานพลาธิการ  ที่หน่วยสามารถเข้าไปดูได้มีเฉพาะ online สป.สาย พธ. และ คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พธ. เท่านั้นถูกต้องไหมครับ  และในส่วนของ รายงานข้อมูล สป.สาย พธ. รายการสำคัญ และ หัวข้อ  ระบบ one stop service กคสป.พธ.ทบ. ใช้ได้เฉพาะหน่วยงานของ พธ.ทบ. หน่วยอื่นไม่สามารถเข้าไปดูได้ถูกต้องไหมครับ  หรือว่าถ้าจะเข้าไปดูข้อมูลต้องสมัครขอเข้าใช้งานก่อน ถึงจะได้ ชื่อ ผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

3
กระผม ขอรบกวน ขอทราบ หมายเลข สป. เครื่องสนามแบบใหม่ เพื่อความแน่ใจ เพราะเวลาทำการเบิก สป.ตามระบบสารสนเทศ กบ.ทบ. http://rta-dc.pakgon.com/ผมไม่แน่ใจว่า อันไหนเป็นแบบเก่าหรือแบบใหม่ เพราะบางรายการจะไม่มี บอกว่า /54 และในกรณีที่ รายการ สป. บางอย่าง ไม่มีในการวางใบเบิกระบบสารสนเทศ จะต้องทำอย่างไรครับ หรือต้องแจ้งไปที่ไหน ครับ
1.  เป้หลังครบชุด
2. เป้สนามขนาดเล็ก/54
3. หมวกสนาม(แบบ 1)/54
4. เข็มขัดสนาม/54
5. สายโยงเข็มขัดสนาม/54
6. พลั่วสนาม/54
7. หม้อข้าวสนาม/54
8. กระติกน้ำ/54
9. เสื้อคลุมกันฝน มีแขน สีพราง/54
10. กระเป๋าใส่กระสุนปืนพก
11. ซองปืนพก
12. กระเป๋าอเนกประสงค์
13. กระโจมบุคคลสำเร็จรูป/54
14. ถุงผ้าใบสนาม/54
    . . . ขอบคุณมากครับ . . .

4
ขอบคุณมากครับ ที่ให้คำชี้แจงและแนะนำข้อสงสัย ผมมีข้อสงสัยเพิ่มเติมดังนี้
1. ในกรณีที่หน่วย ได้รับอนุมัติ ให้จำหน่าย สป. ออกจากบัญชีคุม โดย ผบ.บชร.1 เรียบร้อยแล้วและ หน่วยได้ สำเนาใบอนุมัติจำหน่าย สป. พร้อมทั้งส่งเรื่องขอตัดยอด สป. ไปที่ พธ.ทบ.( ผ่าน กคสป.พธ.ทบ.) แบบนี้ถูกต้องไหมครับ และ ทาง กคสป.พธ.ทบ. จะดำเนินการตัดยอด สป.ของหน่วย ออกจากบัญชีคุม  ในระบบฐานข้อมูล สป.  Online ทางเวป ของ พธ.ทบ. ด้วยหรือไม่ครับ เพื่อด้วยจะได้ดำเนินการเบิก สป.ทดแทนต่อไป
2. ตอนนี้ไม่ทราบว่า ทาง พธ.ทบ. มี สป. ประจำหน่วย คือ ที่นอน ที่ทำจากยางพารา รุ่นใหม่ หรือไม่ครับ เพราะหน่วย ผม ได้ทำจำหน่าย ที่นอน รุ่นเก่า ไปเป็นจำนวนมาก ไม่ทราบว่า ถ้า เบิกทดแทน จะได้ที่นอน รุ่นเก่า หรือ รุ่นใหม่(ยางพารา) ครับ หรือว่า หน่วยจะต้องดำเนินการเสนอความต้องการไปก่อน โดยส่งตรงไปที่ พธ.ทบ.  หรือ บชร.1  ครับ
    ขอบพระคุณมากครับ 

5
ผมอยากจะรบกวนสอบถาม ข้อสงสัยดังนี้ ครับ
1. ขั้นตอนเกี่ยวกับการวางใบเบิก ระบบสารสนเทศ ทบ. rta-dc.pakgon เมื่อหน่วยส่งไปเบิก สป. ไปที่ บชร.1 เรียบร้อยแล้ว และ หน่วยได้ติดตามสถานะใบเบิก ขึ้นข้อความว่า 
    ใบเบิกถูกส่งต่อ หมายความว่า ใบเบิกของหน่วย ได้ ส่งต่อไปที่ พธ.ทบ. เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่
2. ขั้นตอนต่อไป พธ.ทบ. โดย กคสป.พธ.ทบ. จะดำเนินการตรวจสอบใบเบิก และ อนุมัติสั่งจ่าย สป. หรือ ยกเลิกใบเบิกของหน่วย ถูกต้องหรือไม่ครับ
3. ขั้นตอน ตามข้อ 1 และ 2 จะใช้ระยะเวลากี่วันในการตรวจสอบ และ หน่วยเข้าไปดูข้อมูล สถานภาพ สป. , ข้อมูลใบเบิกระบบ  Online ทางเวป ของ พธ.ทบ. จะมีการแจ้ง
    ด้วยหรือไม่ครับ  หรือว่าให้ไปติดตามดูจากระบบสารสนเทศ ทบ.  rta-dc.pakgon
    ผมขอสอบถามข้อสงสัยแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณมากครับ

6
กระผม ขอรบกวนข้อมูลการกำหนดอายุของ สป.สาย พธ. ทุกประเภท ( อจย. , อสอ. ประจำหน่วย และ ประจำอาคาร ) ไม่ทราบว่าจะดาวน์โหลดหรือค้นหาได้ที่ไหนบ้างครับ  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการดำเนินการขออนุมัติจำหน่าย สป. ต่อไป ครับ ขอบคุณมาก

7
1. ผมมีปัญาข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานภาพ สป.(เครื่องสนาม) ในระบบ Online ของ พธ.ทบ. ซึ่งไม่ตรงกับยอด สป. ที่หน่วยคุมอยู่ ถ้าหน่วยต้องการที่จะปรับยอดสถานภาพ สป.ดังกล่าว ให้ตรงกับ บัตรบัญชีคุม (ทบ.400-005) หน่วย จะต้องทำอย่างไรบ้าง และจะต้องมีหลักฐานเอกสารอะไรบ้างในการขอปรับยอด สป. ให้ตรงกัน และจะต้องนำเรียน จก.พธ.ทบ.( ผ่าน กคสป.พธ.ทบ.) ถูกต้องหรือไม่ครับ ปกติขั้นตอนการส่งกำลังบำรุง หน่วยจะทำการเบิกรับ และ ส่งคืนซาก สป. เมื่อได้รับอนุมัติจำหน่าย ผ่าน บชร.1 เพราะมี สป.บางรายการ หน่วยทำการเบิกทดแทน แต่ บชร.1 แจ้งมาว่า พธ.ทบ. บอกว่าหน่วย มี สป.เกินอันตรา ให้หน่วยไปตรวจสอบ ยอด สป.กับ ระบบ Online พธ.ทบ. หรือว่า หน่วย จะต้องทำหนังสือ ไปขอปรับยอด สป. กับ ศคบ.บชร.1 และ พธ.ทบ. พร้อมกันทั้ง 2 หน่วย
2. ในกรณี ที่หน่วย ขออนุมัติจำหน่าย สป.(เครื่องสนาม) และทำการส่งซาก สป. คืนเรียบร้อยแล้ว และได้ทำการเบิก สป.ทดแทน ไปแล้ว แต่ บชร.1 แจ้งว่าไม่มี สป. เพราะเป็น สป.รุ่นเก่า ไม่มีคงคลังแล้ว ดังนี้
   2.1 กระติกน้ำ (แบบเก่า)
   2.2 ถุงกระติกน้ำ(  แบบเก่า )
   2.3 ถ้วยกระติกน้ำ ( แบบเก่า)
จากข้อ 2 ทำให้ สป.กระติกน้ำพลาสติก (แบบเก่า) + ถุงกระติกน้ำ (แบบเก่า) + ถ้วยกระติกน้ำ (แบบเก่า) ซึ่งจะต้องนำมาประกอบ เป็น 1ชุด เพื่อนำมาใช้ในการฝึกและการปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ของหน่วย ไม่เพียงพอ เพราะ ยอด สป. ทั้ง 3 อย่าง ไม่เท่ากัน แต่ในกรณีที่ จำหน่ายเฉพาะตัวกระติกน้ำ เมื่อหน่วยทำการเบิกทดแทน จะได้รับ กระติกน้ำ/52 (แบบใหม่) มาทดแทน  ก็จะไม่มีปัญหาอะไร เพราะระเบียบการจำหน่าย สิ่งอุปกรณ์ ปี 2557 ไม่มีการจำหน่าย สป.เก่าล้าสมัย นอกจากจำหน่ายซ่อมไม่คุ้มค่า   
   กระผม ขอความกรุณา ช่วยแนะนำแนวทางและการปฏิบัติ ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้กระผม ด้วยครับ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และคงมีอีกหลายหน่วยที่ กระผม เคยพูดคุย ก็มีปัญหาแบบเดียวกันครับ ....ขอบคุณมากครับ

หน้า: [1]